Alenka Jovanović - Oštir

Magistra kineziologije

Rođena sam u Karlovcu gdje sam završila osnovnu i srednju školu ( jezičnu gimnaziju) s odličnim uspjehom. U djetinjstvu sam trenirala sportsku i ritmičku gimnastiku a zatim atletiku u AK Želježničar Karlovac te postizala izvrsne rezultate, sve do državnih natjecanja i internacionalnih mitinga.

Kineziološki fakultet (smjer kineziterapija) završila sam u Zagrebu. Živim u Poreču od 1992. godine. 1996. godinu provela sam na specijalizaciji u Irskoj. Završila National College of Exercise and Health Studies, Dublin i volontirala u CRC (Central Remidial Clinic), poznatom centaru za djecu i odrasle s tjelesnim oštećenjima.

Radim kao učiteljica TZK-e u OŠ Jože Šurana Višnjan od 2000.god Imam iskustvo u radu i kao fitness trenerica, voditeljica pilatesa i aerobica.